LightFlight fotografeert onder andere bouwprojecten. De gemaakte foto’s worden via onze website openbaar gemaakt in lage resolutie. Er is de mogelijkheid is om deze digitale fotobestanden in hoge resolutie te bestellen en te downloaden. De Wet bescherming persoonsgegevens bevat de belangrijkste regels voor vaststelling en gebruik van persoonsgegevens. LightFlight respecteert deze wet en houdt zich daaraan. Mocht je tegen je zin een foto op onze website zien staan en wil je dat deze van onze website wordt verwijderd, dan kun je ons natuurlijk altijd hierover contacten .

Prijzen
LightFlight.nl levert uitsluitend fotobestanden en/of fotoproducten bij vooruitbetaling. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen op onze website inclusief 21% BTW. LightFlight.nl is niet wettelijk verplicht om producten na levering terug te nemen.

Gebruik
Een via de website bestelde foto is alleen bedoeld voor privé doeleinden en mag nooit zonder schriftelijke toestemming  worden verspreid, doorgegeven, doorverkocht of op fotoproducten voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
 
Indien je onze fotoproducten voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken (in een bedrijfscatalogus, op je zakelijke website, in advertentie, flyer etc), wordt je verzocht via email met ons contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden en prijzen hiervoor zijn. 
Indien je afwijkt van bovenstaande bepalingen, behoudt LightFlight het recht voor om een factuur te sturen van minimaal € 95,- per gebruikt fotoproduct.
 
Downloaden
De via de website bestelde fotobestanden staan 1 jaar (365 dagen) ter beschikking om te downloaden.
 
Afdrukken
De via de website bestelde fotobestanden mogen vrij worden gebruikt voor afdrukken in de privé sfeer. De resolutie is goed voor een foto op het formaat A5 (15 x 21 cm).

Plaatsing op internet 
Een door LightFlight geleverd digitale fotobestand mag vrij worden gebruikt voor Social Media doeleinden (Facebook, Linkedin etc.) of op de persoonlijke website van de gebruiker. 
Het formaat van de te plaatsen foto mag maximaal 800x600 pixels zijn. 
De foto moet worden voorzien van de naam ‘©LightFlight’.  

Go to top